Pair of Vintage Old School Fru
رزكار كوران 07504381529
بســـــم اللـــــة الرحمن الرحيم
Rzgar1 5

Welcome 2 1
Lene
شــــــعــــــــــــر
Lene 1
ناوةكاني خوداي گةورة
Lene 2
پيغةمبةرت بناسه
Lene 3
سةيري ئةم وينةية بكة
Lene 4
بـﮧهــيزتـرين زانـياري
Lene 5
فريشتةي روح كيشان
Lene 6
گريـــان بـــؤ گــــــؤر
Lene5 3
نويترين كودى بمبوس
Lene 8
رةنگي ئاسمان بؤ شين كراوة
Lene 9
وينــــــــةي ئاينــــــــيے
Lene 10
گؤريني نوسين بؤ دةنگ
Lene 11
دروستكردني جوانترين لؤگؤ
Lene 9
500كودى رةنــگ بو سايــت
Lene 3 1
ئـابلـودكردنى فــايـــل
Lene5 5
حاسيبه به خورايي بةكاربينه
Lene
راستــةوخــؤ يــاري بكــــه
Lene 3 2
وينـﮧكـﮧت جوان بكـﮧ
Lene 10 1
گؤرينى پاسوردى نيمبوز
Lene5 4
پيتى تـﮧزويرو جوان
Lene 1
ريژةي خؤشةويســـ♥ـتيت بزانه
Lene 3 3
ناوت بو نيمبوز جوان بكه
Lene 2
گةران بة دواي هةمو شت
Lene 6 1
هـﮧمو ئيميليك دروست بكـﮧ
Lene 3 4
تاقيكردنـﮧوةى نوسين
Lene 3
نيمبوز بؤ هةمو جيهازيك
Lene 4
مــيــــــگــــــــــــا
Lene 10
كيشت بـﮧرامبـﮧربـﮧجسمت
Lene 11 1
جـــؤرى مـــوبـايـــلـﮧكــﮧت
Lene 6
كــــةشــــو هــــةوا
Lene 11
نــويــتـريـن هــــــــــةوال
Lene 7
گةران له ياهو
Lene 8
سايتةكةت لة گؤگل دابني
چـــاتـــى رزگــــــار
.:;GUESTBOOK;:.
تكايه دةنك بده يةكيكيان
جمهوري كامةي
برشلونة
ريال
Web Polls
ريكــــــلام بكــــــه
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

RZGAR.GORAN
rzgar.love@nimbuzz.com